Дружество София Комерс Кредит Груп АД е създадено още през 2006 година. То специализира в отпускането на бързи кредити, обезпечени с ипотека, както и на микрокредити без обезпечение за физически и юридически лица.
София Комерс Кредит Груп притежава регистрирация по чл.3, ал.1 от Закона за кредитните институции. За да увеличи кредитния си портфейл, през 2007 година емитира публична емисия облигации, която е погасена през 2010 г.
Към момента, София Комерс Кредит Груп разполага с една от най-широките мрежи от партньорски офиси в страната.

Лихва: 
Вноска: 
ГПР: 
Общо: 

0 Коментара

Изпрати коментар

Други кредитори: