Рефинансиране на задължения

Подобрете условията по Вашия кредит

Рефинансиране на задължения

Рефинансирането е практика за погасяване на кредити и други текущи задължения с ново изтеглен кредит. Това Ви дава възможност значително да подобрите условията с които сте обвързани - вноска, лихвен процент, срок за изплащане. Рефинансирането може да стане през нова компания/банка, или чрез предоговаряне с текущия кредитор.

Защо да рефинансираме?

Освен, че подобрява условията с които сте обвързани, друг голям плюс на рефинансирането е, че Ви дава възможност да обедините две или повече задължения в едно. По този начин, с ново изтегленият кредит, Вие погасявате текущите си кредити (или други сметки) и оставате с един кредит, който да изплащате.

Как е възможно това?

Финансовият пазар е динамична структура и ако следите внимателно какво се случва ще забележите, че лихвените проценти се менят постоянно. При евентуално понижаване на лихвите може да изтеглите нов кредит и да погасите старите задължения. В този случай печелите от разликата в лихвата, която спестявате.

За какво да внимаваме?

Проверете при какви условия ще може да изтеглите нов кредит. Желателно е да се консултирате с кредитен специалист и внимателно да обмислите рефинансирането.

Рефинансиране на бързи кредити

Ако вече имате изтеглен бърз кредит, Вие също може да се възползвате от рефинансирането. Повечето компании започнаха предпразнично да промотират нови услуги и промоции. Разгледайте внимателно офертите и се възползвайте от най-добрите.

5Кредит

Избрани компании за бързи кредити

Сравнете условията и намерете подходящият бърз кредит

Намерете бърз кредит сега или Разгледайте всички компании за бързи кредити