Централен Кредитен Регистър

По-подробна информация за ЦКР, която вероятно не знаете

Централен Кредитен Регистър

Като човек, който обмисля да изтегли бърз кредит или да вземе пари назаем от небанкова финансова институция, трябва да сте много добре запознат не само с условията, които компаниите предлагат, но и с държавните институции, от които зависи отпускането (или отказа) на кредит. Това е както Ваше право, така и задължение. Една от тези институции е Централен Кредитен Регистър (ЦКР).

Какво е Централен Кредитен Регистър (ЦКР)?

Най-общо казано - това е национален архив, в който се държат записи за всеки един от нас, възползвал се от краткосрочните заеми, като брой и размер на отпуснатите кредити, кога са отпуснати, дали са обслужвани навреме, просрочени задължения и т.н. С други думи ЦКР държат детайлно кредитно досие, което после се използва от компаниите за бързи кредити, на което базират решението си дали да отпуснат нов бърз кредит или не.

Каква информация е включена в кредитното досие?

Кредитното Ви досие включва информация за текущи задължения към кредитори, информация за дължимите суми, срокът на кредитите, както и дела водени срещи Вас за непогасени задължения (ако има такива).

Как се актуализира информацията в ЦКР?

Всяка кредитна институция е длъжна да подава инфорция към ЦКР за всеки един от своите клиенти. Както казахме, това са текущи задължения, просрочени кредити, активни и погасени бързи и потребителски кредитити и техния размер.

Колко време се пази информацията в ЦКР?

Информацията в ЦКР се пази за срок от 5 години, след което се изтрива. Дори вече да не сте клиент на дадена банка или компания за бърз кредит, Вие, и информацията за Вас, ще фигурирате в ЦКР.

Коригиране на кредитното досие

Възможно е, компаниите за кредитиране да подадат невярна информация към ЦКР. В такива случаи, те и единствено те могат да коригират тази информация. За да извършите корекция, трябва да се свържете с тях и да подадете заявление за коригиране на данните. Кредитната компания е длъжна в срок от 7 дни да се произнесе по казуса.

Колко е актуална информацията в ЦКР?

За да функционира по начина, по който е предвидена, данните в ЦКР се подават и актуализират всеки месец от съответните кредитори.

5Кредит

Избрани компании за бързи кредити

Сравнете условията и намерете подходящият бърз кредит

Намерете бърз кредит сега или Разгледайте всички компании за бързи кредити